Behöver du någon som hämtar ditt skrot och ser till att det hanteras på rätt sätt? 

Ring oss på 0455- 36 70 33 så tar vi hand om det!

Demontering och återvinning av skrot i Karlskrona

Välkommen till Skrot & Återvinning i Karlskrona.

Skrot är i princip allt som är uttjänt och ej kan användas mer utan att det krävs bearbetning. Denna bearbetning är vad som menas med återvinning. Allt som är tillverkat i järn och metall kommer förr eller senare att ha gjort sitt. Bilar slits ut och nya tillverkas. Maskiner blir gamla och olika konstruktioner ska med tiden rivas för att ge plats åt nya. Allt detta material, både järn och metaller kan, efter demontering, sorteras till homogena poster och sedan smältas om för att på nytt bli nya produkter. Vi fungerar som en länk mellan skräp, skrot och nya produkter.

Läs mer om våra tjänster

Skrot & Återvinning

Behöver du någon som hämtar ditt skrot och ser till att det hanteras på rätt sätt? Ring oss

Flyerydsvägen 18, 370 45 FÅGELMARA

Telefon: 0455-36 70 33 

Mobil: 0706-08 19 75

Professionella hemsidor av: